ดูแพนด้าน้อย หลินฮุ่ย สดจากเชียงใหม่

ดูแพนด้าน้อย หลินฮุ่ย สดจากเชียงใหม่

รายงานความคืบหน้า ณ. วันที่ 6 สิงหาคม 2552

ในช่วงเช้าของวันนี้ เจ้าหน้าที่ได้นำลูกแพนด้าเข้าใกล้พ่อช่วงช่วง เพื่อสังเกตพฤติกรรมการตอบสนองของพ่อ และลูกที่มีต่อกัน พบว่า ลูกแพนด้าส่งเสียงเห่า 2 ครั้ง อาจเนื่องจากกลิ่นของช่วงช่วงเป็นกลิ่นที่ลูกแพนด้าไม่คุ้นเคย ลูกแพนด้าสามารถมองเห็นช่วงช่วงได้ สังเกตจากเมื่อช่วงช่วงเดินเข้ามาใกล้ก็จะส่งเสียงเห่า และเกร็งตัว สำหรับพ่อช่วงช่วง เจ้าหน้าที่พบพ่อช่วงช่วงแสดงพฤติกรรมสงสัย เข้ามาดมกลิ่น และพยายามใช้มือสัมผัสสองครั้ง ซึ่งเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องอุ้มลูกแพนด้าให้ห่างจากการสัมผัส เนื่องจากพ่อช่วงช่วงอาจไม่ทราบถึงน้ำหนักมือที่จะสัมผัสลูก และอาจเกิดอันตรายต่อลูกแพนด้าได้ พ่อช่วงช่วงสนใจเข้ามาดมกลิ่นลูกแพนด้าหลายครั้ง จากนั้นจึงเดินวนภายในคอก และกินแอปเปิ้ลต่อ

ในช่วงเวลา 10.00 น. ทีมงานได้ดำเนินการชั่งน้ำหนักและตรวจสุขภาพลูกหมีแพนด้า ลูกแพนด้ามีน้ำหนัก 4,470 กรัม ลำตัวยาว 54 เซนติเมตร มีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เปรียบเทียบจากผลการตรวจในวันที่ 5 สิงหาคม ที่ผ่านมา น้ำหนักเพิ่มขึ้น 110 กรัม ภายในวันเดียว แสดงถึงการได้กินน้ำนมแม่ได้อย่างเต็มที่ ลูกแพนด้าเริ่มมีพฤติกรรมแสดงอารมณ์ มีการเปล่งเสียงคล้ายเสียงเห่าบ่อยครั้งมากขึ้น มักจะพบในช่วงเวลาที่ได้กลิ่นใหม่ๆ ที่ไม่คุ้นเคย เจ้าหน้าที่ทดสอบการได้ยินเสียงโดยการเขย่าเครื่องดนตรีบริเวณข้างๆหูทั้งสองข้างพบว่า ลูกแพนด้าเริ่มตอบสนองต่อการได้ยิน โดยการขยับใบหู และหันหน้าตามอย่างช้าๆ เป็นวันแรกที่ลูกแพนด้าเริ่มมีพัฒนาการของการได้ยิน

แม่หลินฮุ่ยใช้เวลาส่วนใหญ่ภายหลังจากแยกลูกหมีออกไปตรวจสุขภาพไปกับการกินไผ่ อาหารเสริม และผลไม้ที่จัดไว้เป็นของขวัญเนื่องในงานวันเกิดของช่วงช่วง หลินฮุ่ยทดลองกินลูกไหน และเชอรี่เป็นครั้งแรก และชอบกินเป็นอย่างดี

ดูแพนด้าน้อย หลินฮุ่ย สดจากเชียงใหม่

คลิกเลือกช่อง เล็็ำกน้ำ C11 เป็นการ ถ่ายทอดสด จาก สวนสัตว์เชียงใหม่