Telematics คืออะไร?

Telematics คืออะไร?

Telematics Service หรือฟังก์ชัน Telematics เป็นนวัตกรรมเพื่อให้รถกับคุณสามารถเชื่อมต่อกันได้ โดยระบบเชื่อมต่อรถยนต์ด้วยเครือข่ายโทรศัพท์มือถือกับแอพพลิเคชัน เพื่อให้บริการในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การให้บริการอินเทอร์เน็ตในรถยนต์ บริการส่งพิกัดเส้นทางการเดินทาง บริการช่วยเหลือฉุกเฉินโดย Operator เป็นผู้ประสานงานตลอด 24 ชั่วโมง บริการติดต่อนัดหมายศูนย์บริการ เป็นต้น

Operator Service

เป็นบริการผู้ช่วยประสานงาน ค้นหาและส่งจุดหมายปลายทางตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งสามารถกดเลือกใช้งานได้จากฟังก์ชันระบบนำทาง (Navigator) เพื่อขอเส้นทางหรือพิกัดจุดหมายที่ต้องการเดินทาง จากนั้น Operator จะทำการส่งพิกัด/เส้นทาง ผ่านทางหน้าจอแสดงผลในรถยนต์ ซึ่งสามารถรับพิกัด/เส้นทาง ได้สูงสุดถึง 5 รายการ นอกจากนี้ระบบ Telematics ยังมีระบบสภาวะฉุกเฉินหรือ SOS บริการประสานงานความช่วยเหลือฉุกเฉิน (SOS Emergency Service) บริการประสานงานความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วย SOS Emergency Service ที่จะประสานงานให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เหตุการณ์ฉุกเฉินทางการแพทย์ รวมถึงบริการติดต่อประกันภัยรถยนต์

การเติบโตของ Telematics

Telematics เป็นเทคโนโลยีที่กำลังพัฒนาและเติบโตอย่างรวดเร็ว จากเดิมที่ระบบการจัดการกับรถยนต์หรือยานพาหนะนั้นอาจจะมีแค่จุดตำแหน่งที่แสดงบนแผนที่หรือรายงานเพื่อดูภาพรวมได้คร่าวๆเท่านั้น

แย่ไปว่านั้นคือเมื่อเรามีปริมาณข้อมูลมากๆ ที่ไม่สามารถแยกแยะและวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นได้เลย ซึ่งทุกวันนี้ได้มีระบบที่พัฒนาและออกแบบขึ้นมาเพื่อทำงานได้ทั้งการจัดการกับยานพาหนะและบุคคลที่ขับขี่ยานพาหนะในการขนส่งสินค้าหรือบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โ

ดยการควบคุมปัจจัยเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพจะมีผลดีอย่างยิ่งต่อองค์กรทางธุรกิจ ส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถลดรายจ่ายบางส่วนที่ไม่จำเป็น พร้อมทั้งลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่างๆออกไปได้

Telematics กับธุรกิจขนส่ง

เป็นเรื่องที่สำคัญมากกับการใช้ระบบ Telematics กับธุรกิจที่จำเป็นต้องใช้รถยนต์หลายคัน และต้องการติดตามรถยนต์ได้ โดยเฉพาะรถบรรทุก ที่กฏหมายบังคับใช้ GPS เพื่อความปลอดภัยและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้

ดังนั้นการใช้งาน GPS กับธุรกิจขนส่งนั้น ไม่ใช่เพียงการติดตาม หรือเพื่อทำตามกฏหมายเท่านั้น แต่คุณสามารถเพิ่มความสามารถในการใช้งานรถยนต์ หรือการขนส่งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

รวมไปถึงการติดตามพฤติกรรมการขับขี่ของผู้ขับขี่ และการประเมินผล การแจ้งเตือนต่างๆ ที่จะบอกว่ารถยนต์คันใดขับด้วยความเร็วเกินกำหนดหรือขับออกนอกเส้นทางที่มอบหมายให้

ประโยชน์ของ Telematics

คุณสามารถรับรู้พฤติกรรมในการขับขี่ของตัวเองก่อนเลยว่าเราควรระวังเรื่องใดเพิ่มเติมบ้าง หรือการที่เราสามารถระบุตำแหน่งของรถยนต์ได้ รู้แม้กระทั่งการขับรถออกนอกเส้นทาง การล๊อกรถและการปลดล๊อกรถ แถมยังวิเคราะห์การตรวจสอบสภาพรถยนต์และรีโมตรถยนต์ของรถคุณเองด้วย นอกจากความปลอดภัยที่คุณจะได้รับมากยิ่งขึ้นแล้วยังได้ความมั่นใจในการขับขี่เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วย